SA Innove loob 1. septembriks 2014 vähemalt igasse maakonda Rajaleidja keskuse, mille kaudu pakutakse lõimituna järgmisi teenuseid:

  • eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);
  • karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).

Lisaks hakkab Rajaleidja keskus korraldama maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Lõimitud lähenemine kõigile keskuses pakutavatele teenustele võimaldab paremini ja efektiivsemalt korraldada teenuse osutamist erinevatele sihtgruppidele, tõsta selle kvaliteeti ning annab võimaluse terviklikuks planeerimiseks ja arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Keskuste ümberkorraldustest loe lähemalt SA Innove lehelt