Eesti ja eestlased teiste rahvuste peeglis
Koostanud Aune Valk ja Anu Realo

Raamatusse on koondatud 46 lugu, mis räägivad Eestist ja eestlastest teiste rahvuste pilgu läbi. Need on põgusad sissevaated inimeste ellu, kes on lühemat või pikemat aega tahtnud või pidanud elama teises kultuuris, teise rahva seas. Lood on kirjutanud Tartu Ülikooli ajakirjandus- ja teiste sotsiaalteaduste üliõpilased aastatel 2000 – 2003 ja Eesti Muusikaakadeemia magistrandid 2004. aasta talvel.
 


Multicultural Guidance and Counselling - Theoretical Foundations and Best Practices in Europe
Koostanud Mika Launikari ja Sauli Puukari

Ingliskeelne artiklite kogumik pärineb peamiselt Soome ekspertide sulest, kes käsitlevad hetkel Euroopas kasutuselolevaid multikultuurses keskkonnas pakutavate karjääriteenuste teooriaid ja hea praktika näiteid. Käsiraamatu eesmärgiks on toetada kultuuriliselt mitmekesiseid ühiskondi karjääriteenuste pakkumisel nii riigi etnilise vähemuse gruppi kuuluvale elanikkonnale kui ka sisserännanutele. Väljaanne on mõeldud immigrantidega töötavatele nõustajatele, samuti mitmerahvuselistes ja -kultuurilistes keskkondades tegutsevatele koolitajatele ja personalijuhtidele
Elektrooniliselt leiab täismahus trükise CIMO kodulehelt.
Paberkandjal kogumik on olemas Teabekeskuse raamatukogus.


Leonardoga Euroopasse. Abiks projektijuhile välispraktika korraldamisel (2005).
Väljaandest leiab häid nõuandeid ja nippe, kuidas paremini korraldada välispraktika ettevalmistust. Trükise eesmärk on toetada ennekõike uusi Leonardo projektijuhte, kuid kindlasti leiavad ka kogenud tegijad midagi kasulikku kõrva taha panemiseks.

Käsitletakse ettevalmistustöö kolme põhiteemat: praktikaprojekti käivitamine oma organisatsioonis, koostöö partneritega ning praktikantide valik ja ettevalmistus välispraktikaks. Vahele on pikitud värvikamaid näiteid elust ja erinevate Leonardo projektitööga kokku puutunud inimeste kommentaare.
 


Haridus, tööhõive ja karjääriteenused Eestis 2005
Trükisesse on koondatud karjääriteenuste valdkonnas tegevate spetsialistide igapäevatööks enamvajalik informatsioon. Ülevaade Eesti haridussüsteemist, tööturust ja nende omavahelistest seostest on toodud detailsusega, millest on abi nii karjäärinõustajatele, karjääriinfo spetsialistidele kui õpetajatele (karjäärikoordinaatoritele) õppekava läbiva teema Tööalane karjäär ja selle kujundamine käsitlemisel või karjääriõppe valikaine tundides. Kirjutises on avaldatud ka lühiülevaade karjääriteenuste arengutest Eestis alates 1920ndatest aastatest kuni tänapäevani.
Elektrooniline versioon on kättesaadav nii Teabekeskuse koduleheküljelt kui veebilehelt Rajaleidja.ee.