SA Innove karjääriteenuste arenduskeskusel on ilmunud kaks uu trükist.

Tööturuinfo teejuhist leiab väärt lugemist iga inimene, kes soovib paremini mõista meid ümbritsevat majanduselu ning enda rolli selles. Et olemasolevaid tööturu ja hariduse valdkonna andmeid oskuslikult hõlpsalt kasutatavaks karjääriinfoks muuta, antakse ülevaade tööturuinfo allikatest ning näpunäiteid statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks.

Trükist levitatakse igas maakonnas asuva teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistidele; kõigile huvilistele on materjal saadaval portaalis Rajaleidja www.rajaleidja.ee/tooturuinfoteejuhtKarjääriinfo vahendamise käsiraamatu eesmärk on toetada karjäärispetsialiste karjääriinfo vahendamisel klientidele ning karjääriinfo vahendamise efektiivsemaks muutmisel. Käsiraamat pakub praktilisi nõuandeid ja juhiseid, kuidas oma keskuses karjääriinfot ja selle vahendamist paremini korraldada.