Karjääriteenused Eestis 2007.Raamatu eesmärk on anda ülevaade karjääriteenuste hetkeseisust Eestis. Selgitatakse kasutatavamaid mõisteid; vaadeldakse teenuse pakkumise ja kättesaadavusega seotud probleeme ning tulevikusuundi; fikseeritakse karjääriteenuste süsteemi praegune olukord ja seos Euroopa praktikaga; antakse ülevaade karjäärispetsialisti kutsest, valdkonna koordineerimisest ja tugistruktuuridest ning seadusandlusest jpm. Raamatu lõpus on loetelu kasulikest veebiaadressidest.


Voldik Karjääriteenuse pakkujad Eestis annab lühiülevaate teenusepakkujatest ja nende sihtrühmadest teabe- ja nõustamiskeskustes, ülikoolide karjäärikeskustes, tööturuametis. Huviline leiab voldikust ka vajalikud kontaktid.

Ühiselt tulevikku. Karjäärispetsialistide ja lastevanemate koostöö. Kogenud praktikute sulest ilmunud raamat tutvustab karjäärispetsialistidele võimalusi lastevanemate ja teistegi osapoolte kaasamiseks noorte karjääriplaneerimise toetamisel.