Marju Põld,
Saaremaa Noorte Infopunkt

Saaremaa Noorte Infopunkt on maakonna noorte teavitamiseks ja nõustamiseks välja andnud uued trükised – Saaremaa Noore Inforohke KLADE ja õppematerjal Karjääriplaneerijale.

KLADE kirjastamise eesmärgiks oli anda noortele trükis, mis sisaldab nii maakonna noore jaoks olulisi kontakte, kui ka tekste erinevatel teemadel, mis ärgitaksid noort mõtlema iseenda üle. Klade koostamisele aitasid kaasa 35 erineva asutuse ja organisatsiooni esindajat ja noort. Kladesse on koondatud üldisi tekste ja täpsemat infot nendel teemadel, mille kohta on aastate jooksul noored kõige rohkem infot küsinud infopunktist ning samuti neid teemasid, mida on kõige sagedamini käsitletud nõustamistel. Klades on ka sellist infot, mida noortega tegelevate inimeste arvates noored peaksid teadma. Nii leiab kladest teavet teemadel: suhted, sõprus, armastus, õppimine, vaba aeg, tervis, sport, noore õigused ja kohustused, töö ja karjäärivalikud jm.
Kladet saab iga noor ise vastavalt oma soovile täiendada ja enda jaoks olulist juurde kirjutada. Lisaks infole on KLADES ka burnpage ja happy page kuhu saab kirjutada oma rõõmudest ja muredest.

Klade trükitakse septembri lõpus ja on noortele tasuta saadaval noorte infopunktis Komandandi tn 10b.
 

Klade on eelkõige mõeldud 7.-8.klassi noortele. Kooli soovil tuleb infopunkt ka kooli noortele infotundi läbi viima, kus iga tunnis osalenu saab endale selle väikeseformaadilise hõbekaantega raamatukese.

Õppematerjal Karjääriplaneerijale on koostatud lõpuklasside noortele. Sel õppeaastal loodab noorte infopunkti karjäärinõustaja kohtuda maakonna kõikide koolilõpetajatega karjääritundides, kus räägitakse õppematerjali kaasabil enda tuleviku planeerimisest. Õppematerjalis on lisaks teooriale ka kümme töölehte, mis aitavad kaasa iseendast ja oma võimalustest mõtlemisele. Õppematerjal trükitakse oktoobrikuu jooksul. Väljaandmisele aitab kaasa Saaremaa Omavalitsuste Liit.