Erivajadustega lapse ja noore toetamise võimalusi hariduse omandamisel. Kogumiku sihtrühmaks on koolieelsete lasteasutuste, koolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning kõrgkoolide õppejõud. Kõne all on laste ja noorte erivajadused, nende õpingute ja arengu toetamise võimalused. Trükist saab tellida kirjastusest Argo (tel 688 8682). Küsimuste korral võib pöörduda kogumiku koostaja luule Tiirmaa poole: Luule.Tiirmaa@ekk.edu.ee

 

 

 

Aasta alguses ilmus rahvusvahelist koostööd toetav trükis Education, Labour Market and Career Guidance in Estonia 2006, milles antakse ülevaade Eesti haridusest, tööturust ja karjäärivaldkonnast. Viimases peatükis käsitletakse ka karjääriteenuste viimaseid arenguid Eestis – ESFi projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis ja koostöökogu ellukutsumist Joint Actions´i programmi raames.