Väljakutsed karjääriteenustele väikeriikides on prof Ronald Sultana poolt läbi viidud uurimus, mille aluseks on idee, et väikeriigid ei ole lihtsalt suurriikide vähendatud koopiad. Nendest erisustest lähtuvalt nõuab karjääriteenuste pakkumine ja valdkonna arendamine erinevat lähenemist. Eesti keeles on uuring praegu kättesaadav ainult elektroonilisena. 

 


Karjääriteenuste arendamine: Euroopa juhismaterjalid on viies trükis sarjast „Tekste karjäärinõustamisest“. Materjal sisaldab karjääriteenuste resolutsiooni ning poliitika ja süsteemide täiustamise juhismaterjali.

 

 

Koolist tööle. Haridus ja tööturg Eestis 2006 annab ülevaate Eesti haridussüsteemist, tööturust, nende omavahelistest seostest ning on abiks praktikule tema igapäevases töös. Tänavune väljaanne on karjääriteenuste peatüki võrra õhem – teenuste kohta ilmub 2007. aastal eraldi trükis.
 

 

 


Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2007 on SA Innove Kutsehariduse Seirekeskuses koostatud teatmik, mis annab noortele ülevaate 2007. aasta sügisel kutseõppe tasemel pakutavatest erialadest.