Tartu Info- ja Nõustamiskeskus on välja andnud õpetajale abivahendiks mõeldud brošüüri 9 küsimust ja vastust karjääriteemast, mille näidiseksemplar on saadetud ka kõigile maakondlikele info- ja nõustamiskeskustele.

Teiseks abivahendiks nii õpetajale kui kindlasti ka karjäärinõustajale on karjääriplaneerimisalaste õppemängude komplekt, mida toodetakse Tartu Kutsehariduskeskuse reklaamibüroos ja mida on võimalik tellida ka üksikute mängueksemplaride kaupa.