Edasiõppija 2008: teatmik gümnaasiumilõpetajale.

Tänu mitmetele artiklitele saab noor mõtiskleda oma tulevikust ja haridusest laiemalt: millised valikud tal on, kes võiks teda aidata, nõustada jne. Trükise lõpus on nimekiri koolidest ja pakutavatest erialadest, kus gümnaasiumilõpetaja oma haridusteed võiks jätkata. Info teatmiku kohta: www.edasioppija.ee.