Rajaleidja ametite ja kutsealade andmebaas on saanud uuendust 10 kutseala- ja 11 ametikirjeldusega, mis said ajakohastatud sisu.

Uuendatud kutsealakirjeldused: karjäärispetsialistid, kindlustustöötajad, muuseumispetsialistid, müügiesindajad ja -konsultandid, noorsootöötajad, päästeteenistujad, raamatukoguhoidjad, turundus- ja müügijuhid, turvatöötajad, vanglaametnikud.

Uuendatud ametikirjeldused: karjääriinfo spetsialist, karjäärinõustaja, kindlustusagent, kooliraamatukoguhoidja, muuseumi peavarahoidja, müügiesindaja, müügijuht, noorsootöötaja, päästja, turvamees, vangivalvur.

Siiani olid eelpool nimetatud ameti- ja kutsealakirjeldused 2006/2007. a seisuga; nüüd kirjeldatakse erialaseid tegevusi 2010. a seisuga ning kutsealakirjeldustele on lisatud ka ajakohane statistika. MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu meeldiva algatusena on lisandunud andmebaasi dokumendihalduri ameti- ja kutsealakirjeldused.

Rajaleidja 23 ametikirjeldust ja 28 kutsealakirjeldust ilmestavad videod. Klipid pärinevad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Televisiooni koostöös valminud saatesarjast „Ametilood“ (2002-2004) ning Kanal 2 telesaatest „Meister X“ (2011). Videod on kirjelduste nimetuste juures tähistatud #-ga.

Ameti- ja kutsealakirjelduste uuendamist ning videote valmimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Vaata järgi: rajaleidja.ee/akab