Aprillikuus viiakse läbi üle-Eestilist uuringut keskhariduse lõpetajate valikutest. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada noorte tulevikuplaanid peale keskhariduse lõpetamist ning tegurid, mis noorte valikuid mõjutavad.

Elektroonilisele küsimustikule on oodatud vastama 12. klassi / kutsekeskharidusõpet lõpetavad õpilased! Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhinnad – Rahva Raamatu kinkekaardid, ZEN kõnekaardid ning iPodid.

Küsitlusele on ligipääs nii e-kooli kui allolevate linkide kaudu:
eesti keeles: http://praxis.uuringud.eu/index.php?id=237
vene keeles: http://praxis.uuringud.eu/index.php?id=246Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 25 minutit.

Uuringu läbiviijaks on Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Archimedes tellimusel Poliitikauuringute Keskus Praxis

Lisainformatsioon
Laura Kirss
laura.kirss@praxis.ee
tel 698 8581