Läänemere Linnade Liidu Hariduskomisjon koostöös Kärdla Linnavalitsuse, MTÜ Hiiumaa Ankur, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS ning B7 Läänemere Saarte Koostöövõrgustikuga kutsub Teid osalema uuringus „Noored – kasnoored ettevõtjad?“ aadressil http://ubc-youngentrepreneurs.blogspot.com/

See on internetipõhine uuring, mis kaardistab noorte ettevõtlustegevused sihtkohtades ja kogub infot potentsiaalsete noorte kohta, kes tahavad ettevõtlusega alustada.

Otsitakse vastust küsimusele, mis takistab noortel ettevõtlusega alustamast: kas nad ei ole valmis? neil puuduvad teadmised, oskused ja vilumused? majanduslik keskkond on halb? ebapiisav toetus või ebapiisav informeeritus?

Uuringu sihtgrupiks on 14.–30.aastased noored. Uuring kestab 31.maini 2012 ja vastata saab eesti, vene ja inglise keeles. Osalemise eelduseks ei ole ettevõtlusega tegelemine.

 

Küsimuste korral palume pöörduda järgmiste isikute poole:

Hergo Tasuja tasuja86@hotmail.com, Hiiumaa Noortekogu esimees;

Annely Veevo Annely.Veevo@kardla.ee, Läänemere Linnade Liidu Hariduskomisjoni sekretariaadi juhataja.