Aeg-ajalt, tavaliselt aastavahetuse paiku, tekib igaühel sisse väike õhin – teha midagi vahvat, midagi kasulikku – tegutseda teistmoodi.
Anu Allekand, Kaitseliidu ülema nõunik

Siinkohal saab midagi soovitada nii sõjaeelsele kui ka rate´i põlvkonnale – teistmoodi saab end rakendada Kaitseliidus. Siin jagub tegevusi nii poistele kui ka tüdrukutele, meestele ja naistele. Kaitseliitlikul tegevusel on laiem tähendus ja kasutegur, tegevused, mille kaudu saame anda võimaluse suurendada igaühe toimetulekuvõimet ja konkurentsieeldusi.

Kaitseliit oma eriorganisatsioonide – Noorte Kotkaste, Kodutütarde ja Naiskodukaitsega – pakub progressiivseid väljavaateid igaühele iseenda avastamiseks ja proovilepanekuks, uute tuttavate leidmiseks ning sõpruskonna suurendamiseks.

Mitmekülgne tegevus
Mõned näited erinevate, teinekord ekstreemsetegi, võimaluste maailmast: noorkotkad saavad proovida, mida tunnevad purilendurid, sukeldujad, noortejuhid, laskesportlased, koerajuhid; kodutütred saavad proovida eri ameteid – olla ise meditsiinitöötajad, noortejuhid, muusikud, orienteerujad, kokad, pedagoogid; naiskodukaitsjad tegelevad noortega, aitavad mehi kokkamise, side, administreerimise ja tuhandete muude ülesannete täitmisel; kaitseliitlased aitavad päästjaid, tuletõrjujaid, politseinikke, kaitseväelasi. Aga üks asi seob neid kõiki – riigikaitsetahe.

Kaitseliit propageerib oma erinevate tahkude kaudu järgmist mõtteviisi: kui piisavalt tahta ning selle nimel tegutseda, siis on võimalik ühiskonda enda ümber positiivselt mõjutada, suurendada sotsiaalset turvalisust, tähtsustada inimesi enda ümber – muuta maailm paremaks paigaks.

Õpi ja karastu!
Kaitseliidus on võimalik võtta erinevaid kohustusi ja end proovile panna. Kaitseliidul on oma mõisakool, kus erinevatel kursustel saab end „tundmatus kohas vettehüppeks“ ette valmistada. Nii on võimalik, et algul tundmatu väljakutse on ületatav, oht minimeeritud ja tegutsemine on turvaline. Õppinud poisid ja tüdrukud, mehed ja naised on valmis uuteks ülesanneteks ning selle võrra on turvalisem kogu ühiskond. Kaitseliidu Koolis toimuvad juhikoolitused, viiakse läbi videoõpet, teoreetilisi loenguid ja praktilisi rühmatöid. Selles koolis valmistatakse ette noortejuhte, kokki, tugevaid tegijaid kaitseväe tarvis, koolitatakse koolitajaid.

Ilmselt on uudistest kõrvu jäänud, et meie noortest on kasvanud elupäästjaid, kes oskavad ohtu õigesti hinnata ja abi kutsuda; et meie täiskasvanud otsivad kadunud isikuid ja leiavad nad; et meie naised toitlustavad ja teenindavad suurüritustel osalejaid; et toimuvad militaar-sportlikud jõukatsumised, õppused, missioonid ja palju muud.


Kaitseliit on elustiil
Aga kui paljud teavad, et noorte töö tegevusmaht on selline, et Eesti igas otsas toimub iga päev umbes 2 noorkotkaste-kodutütarde üritust? Kui paljudIlmselt on uudistest kõrvu jäänud, et meie noortest on kasvanud elupäästjaid, kes oskavad ohtu õigesti hinnata ja abi kutsuda; et meie täiskasvanud otsivad kadunud isikuid ja leiavad nad; et meie naised toitlustavad ja teenindavad suurüritustel osalejaid; et toimuvad militaar-sportlikud jõukatsumised, õppused, missioonid ja palju muud. Kes teab, et Kaitseliidul on rahvusvahelised koostöösidemed Balti- ja Põhjamaadega, et toimuvad koostööõppused, et aktiivsemad liikmed saavad lisakoolitust väljaspool Eestit?

 Kes on lugenud Kaitseliidu häälekandjat Kaitse Kodu ja tõdenud, et oma seisukohti saab (piltidega või ilma) teha selle abil kättesaadavaks ligikaudu 20 000 lugejale üle Eesti? Kes teab, et Kaitseliit pakub huvilistele klubilist tegevust, et organiseerunud on koertejuhid, sukeldujad, lennundushuvilised, vanade autode fännid ja paljud teised? Et küpsetatakse võistu pannkooke, tehakse isetegevuskavasid, rännatakse metsades ja soodes, antakse välja loomingualmanahhe, hoitakse korras mälestusmärke, puhastatakse metsi, aidatakse loomade varjupaiku, pestakse parte, tõrjutakse tuld... Et noortega tegelemiseks on ette kirjutatud soovitavad tegevused järgu- ja erialakatse näol ning selle võrra lihtsam on kokkusaamisi planeerida ja läbi viia.

Teab see, kes on asja uurinud. Olud muutuvad, aga arenguruumil pole otsa ega äärt. Eriti kui on hea idee, mis inimesi köidab ja kokku toob. Ning kõik ei tegelegi kõigega, loeb vabatahtliku panustatav aeg ja tema tahe.

Võimaluse ühineda inimkeskse organisatsiooniga leiab Kaitseliidu kodulehelt. Enne liitumist tuleks läbi mõelda, mida täpselt teha tahetakse. Näiteks Noorte Kotkaste või Kodutütarde rühma asutamiseks, tuleb ühendust võtta kohaliku Kaitseliidu maleva noorteinstruktoriga ning anda teada huviliste olemasolust – edasine organiseerimine toimub juba noorteinstruktori abiga. Tegutseme teistmoodi, tegutseme koos...