11. augustil avati Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus. Keskus on Tallinna Noorsootöö Keskuse osakond ning teeb tihedat koostööd Tallinna noorte infokeskusega ja teiste teabe- ja nõustamiskeskustega. Keskuse põhieesmärgiks on teavitamis- ja nõustamisteenuse pakkumine Tallinnas ja Harjumaal. Teabe- ja nõustamiskeskus lähtub oma töös Tallinna Noorsootöö Keskuse arengukavast, Tallinna noorsootöö arengusuundadest, Noorsootöö strateegiast 2006-2013 ja Euroopa Noorteinfo Harta põhimõtetest.Suuremad ja kaasaegsemad ruumid võimaldavad pakkuda kvaliteetsemat teenust soodsamalt ja suuremale hulgale noortele. Keskuse ruumides korraldatakse Tallinna ja Harjumaa noortele info- ja teabeüritusi. Noortega tegelevatel organisatsioonidel ja teistel asutustel on võimalus kasutada teabe- ja nõustamiskeskuse ruume.

Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuse ruumid renoveeriti ja sisustati kaasaegsete vahenditega Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme ERDF 4.3 poolt rahastatud projekti raames.

Lisainformatsioon:
Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus
Suur-Ameerika 35, 10112 Tallinn
Tel: 6420591
Faks: 6420592
Gsm: 555 12334
info@taninfo.ee
www.taninfo.ee/infokeskus