Sirle Nekraš töötab Teabekeskuses sekretärina alates veebruarist ja lööb kaasa paljudes Teabekeskuse ettevõtmistes.

Sirle tööülesannete hulka kuulub muuhulgas kõik trükiste tellimise ja levitamisega seonduv. Hetkel on Sirlel veel viimast aastat käsil turismiõpingud. Ka tema eelnevad töökohad on olnud turismialased, kuid siia tõi teda isiklik huvi enesearenduse ja elukestva õppe vastu.