Hariduse ja Tööhõive Seirekeskusel ilmus uus teatmik pealkirjaga “Abiks otsustajale. Kutse-õppeasutused 2005.” Teatmik on mõeldud nii põhikoolilõpetajatele, gümnaasiumilõpetajatele kui ka täiskasvanutele, kes otsivad teed elus edasiminemiseks.

Trükise elektroonilise versiooni leiab www.innove.ee/seirekeskus