Ilmunud on OECD ja Euroopa Komisjoni poolt välja antud inglisekeelne trükis Career Guidance Handbook for Policy Makers (eesti keeles Karjääriteenuste käsiraamat otsustajatele). Praktiline käsiraamat on koostatud poliitikutele ja ametnikele, kes tegelevad karjääri-teenuste süsteemi arendamisega Euroopa riikides. Raamat maksab 24 EUR ja seda saab tellida aadressilt www.oecd.org/bookshop. Kaks paberkandjal koopiat trükisest on jõudnud ka Teabekeskuse raamatukokku.