Ilmunud on 2004. aasta versioon inglisekeelsest trükisest “Education, Labour Market and Career Guidance in Estonia”. Kogumik annab ülevaate Eesti haridussüsteemi korraldusest ning tööturu institutsioonidest, lisatud on värsket asjakohast statistikat. Karjäärinõustamise arengut Eestis vaadeldakse nii ajaloolisest perspektiivist kui viimase paari aasta jooksul toimunud muutuste lõikes.

Väljaande elektrooniline versioon on üleval Teabekeskuse kodulehel. Kel huvi paberkandjal raamatute vastu, kirjutage palun teabekeskus@innove.ee