Career Guidance in Communities (Karjääriteenused kogukonnas)
Autor: Rie Thomsen

Taani on näide kasvavast huvist grupinõustamise ja kollektiivsete ning lõimuvate lähenemiste kasutamisele karjääriteenuste pakkumisel. See vastandub traditsioonilisele üksikisikule suunatud karjääriteenuste lähenemisele, mida on kritiseeritud ressursi kulukuse tõttu, lisaks kannab antud lähenemine riski, et töös või hariduses vähemedukamad võivad tunda ennast ebaõnnestununa.

 Career Guidance in Communities by Rie Thomsen

Raamat näitab üldisemalt karjääriteenuste arengut kogukonnas. Autor näitab, et karjääriteenused ei ole eesmärk iseenesest, vaid vahend, mis toetab läbi õppimise ja töö isiku osalemist majandustegevuses. Lisaks kohandavad karjääriteenuseid saanud inimesed seda süsteemi ja loovad seeläbi uusi võimalusi endale ja teistele.

Raamatut saab laenutada SA Innove raamatukogust.