Tänapäeval räägitakse karjäärist rohkem kui varem – valikuvõimalusi on enam ja tööturu muutlikkus nõuab pidevat kohanemist uute oludega. Lapsevanem ei pruugi teada, mida tähendab sõna „karjäär”, kas selle kavandamine on lapsevanema või kooli vastutusalas ning milliseid samme astuda. Siiski ootavad noored lastevanemate nõuandeid tulevikusammude kavandamisel – seda kinnitab 2011. aastal tehtud üleriigiline karjääriteenuste uuring.

Lastevanemate teadlikkuse suurendamiseks koostati SA Innove, Rajaleidja keskuste ja Lastevanemate Liidu koostöös juhendmaterjal „Lapsevanem, kas sa tead, kuidas toetada oma lapse valikuid?”. Teatmikus on soovitusi, elulisi näiteid ja vajalikku infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta. Samuti saab teemale läheneda küsimuste kaudu, millele võib vanem omaette või koos lapsega vastuseid leida. Märgid teksti kõrval aitavad lugeja tähelepanu suunata olulistele tekstiosadele: internetiallikad, koostöövõimalused, Rajaleidja keskuste karjääriabi, oluline info.

Teatmikku levitatakse karjääriõppe arendustegevusse kaasatud koolides ehk partnerkoolides, Rajaleidja keskustes ja keskraamatukogudes ning see saadetakse ajakirja Pere ja Kodu tellijatele.

Loodetavasti leiavad lastevanemad materjalist kasulikke teadmisi, kust saada abi lapse tulevikuvalikute toetamiseks, ning mõtteid, mida pereringis või iseseisvalt arutada ja ellu viia.

Trükise tellimise soovi saab edastada Innove kodulehe kaudu (innove.ee/e-pood). Teatmiku elektrooniline versioon asub portaalis Rajaleidja (rajaleidja.ee/lapsevanemale).