Ilmunud on trükis “KARJÄÄRIINFO TEEJUHT - kuidas luua ja vahendada infot haridusest, elukutsetest ja tööturust”. Trükis on suunatud karjääriinfot vahendavatele inimestele infootsingu kvaliteedi tõstmiseks. Raamatu elektrooniline versioon on üleval Teabekeskuse kodulehel. Kel huvi paberkandjal raamatute vastu, kirjutage palun teabekeskus@innove.ee.