Kuidas järjestad oma elus tähtsamad asjad? Kui palju tööd oled nõus nende heaks tegema? Kas korras perekonnaelu on sinu meelest tähtsam kui elukutse või asetad elukutse esimesele kohale? Kui suur tähtsus on sinu jaoks rahal?

Mis on väärtused ja kuidas need meid tööalaselt mõjutavad?

 • Väärtused on sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida sa hindad ja tähtsaks pead.
 • Väärtushinnangud juhivad valikuid, otsuste tegemist ning mõjutavad tööga rahulolu. Näiteks väärtustades suhtlemist, valib inimene tõenäoliselt töö, kus ta peab teistega läbi rääkima, väitlema, veenma. Sel juhul on ta edaspidi tõenäoliselt rahulolev, kuna saab teha seda, mis talle sobib.
 • Ühised arusaamised soodustavad koostööd. Näiteks võiksid tööintervjuul mõlemad osapooled teadlikult endale selgeks teha, kas kandidaadi ja ettevõtte väärtushinnangud langevad kokku. Näiteks võiks rääkida olukorrast, kui töötaja väike laps jääb ootamatult haigeks.
 • Töökoha väärtused võivad aja jooksul muutuda. Kuna me areneme, analüüsime oma kogemusi ja kogeme elusündmusi, võivad meie prioriteedid muutuda ja mõjutada seda, mida me töökohal väärtustame. Näiteks võib noor inimene väärtustada seda, et töö oleks eelkõige lõbus ja põnev; vanemas eas võib muutuda tähtsamaks töö tulemuslikkus ja kasu teistele inimestele, kogukonnale.
 • Tunned oma töö või õpingutega seotud väärtused ära, kui tead, et ajad õiget asja. Kui väärtustad meeldivat töökollektiivi, siis oled ka ise selle meeldiva kollektiivi loojaks. Kui väärtustad innovatsiooni, siis oled ise üks uute ideede ja lahenduste loojatest.

Tasakaalu võti

 • Püüa ära arvata inimeste olulised tõekspidamised.

Tööintervjuule tuli kolm inimest, igaühel erinevad väited töö kohta. Mõtle, kes nendest on ettevõtja, palgateenija ja karjääritegija mõtteviisi ja väärtustega?

 • Isik 1 (Anne): „Töö on minu elu, minu eneseväljenduse viis“; „Ma õpin kogu aeg, õppimine on mulle omane“; „Ma üritan kokku sulatada tööd ja vaba aja veetmist“ .
 • Isik 2 (Ants): „Tähtis on töö ja isikliku elu tasakaal“; “Hindan stabiilsust“, „Üldjuhul ma ei nõustu ületundide tegemisega“.
 • Isik 3 (Aksel): „Ma võin ise oma aja üle otsustada“; „Ma tegelen mitme projektiga samal ajal“; „Ma võin mõnikord kursustel osaleda“; „Ma ei talu rutiini“; „Kohanen hästi“.

Harjutuse vastus: 1. karjääritegija 2. palgateenija 3. ettevõtja

Küsimused endale: Millise töötaja tüübi (karjääritegija, palgateenija, ettevõtja) hulka ennast arvad? Millised on valitud töö plussid ja miinused?

 • Analüüsin, mis on minu jaoks töökohal tähtis? (tööleht)
 • Veel üks moodus oma väärtuste hindamiseks: Määrates ära enda jaoks olulised tegurid, selgub, milline on sinu jaoks sobiv töökoht. Hinda allolevast loetelust väärtusi 5-punkti skaalal, et määratleda enda jaoks kolm kõige olulisemat töökoha väärtust. 1- ei ole oluline; 5 – väga oluline.
 • Tunnustus
 • Palk
 • Iseseisvus
 • Töökoha asukoht
 • Suhted
 • Vastutus
 • Uuenduslikkus
 • Õppimine
 • Sobivus
 • Paindlikkus
 • Minu panus

Kasutatud allikad
Tudengiveeb.ee
Muutumisvõime minus. Marjatta Jakobson, Eira Wiegand. Tallinn. 1998
Aktiivne kaasamine. Norman E. Amundson. SA Innove. 2010