Ülikoolid tudengite nappuse üle ei kurda, kahte suurimasse, nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tehnikaülikooli esitati üle 11 000 avalduse. Postimees tegi kõrgkoolidesse laekunud avaldustest kokkuvõtte, reastades menukaimad erialad.

Vaata ülikoolide pingerida 8.07.2015 Postimehest