Miks hakata vabatahtlikuks? Vabatahtlike tegevus ühendab endas vabas õhkkonnas õppimise, töötamise ja reisimise. Sageli kaasneb vabatahtliku tegevusega ka täiendav koolitus ja väljaõpe, et omandatavad kogemused oleksid võimalikult mitmekesised ja täisväärtuslikud.

Vabatahtlik on inimene, kes teeb vabast tahtest sihipärast ja teadlikku tööd teiste heaks. Seda tehakse ilma tasu saamata väljaspool oma pere- ja sõpruskonda. Vabatahtliku tegevuse kogemuse saad hiljem lisada oma CV-sse ja ülikooli astumisel või tööintervjuul võidakse Sinu panust esile tõsta.

Enne, kui otsustad välismaise kogemuse kasuks, võid vabatahtlike tegevusega tutvuda Eestis. Selleks löö ise kaasa mõne organisatsiooni või ühenduse tegevuses (nt Tartu Vabatahtlike Teenistuses).

Kui sa ei leia sobivat vabatahtliku töö kohta, on alati võimalus ise midagi vajalikku ja huvitavat välja pakkuda. Seda suuremat kaasalöömistahet tunned.

Vabatahtlik tegevus nagu ka teised väliskogemused võimaldavad kogeda elu teises kultuurikontekstis, õppida ja praktiseerida võõrkeeli ja eemalduda argielust. Lisaks pakub vabatahtlik tegevus võimalust saada uusi töökogemusi.

Mõned soovitused vabatahtlikuna tegutsemiseks:

  • Mõtle, miks soovid vabatahtlikuks minna? Mis muudab just selle võimaluse sinu jaoks ainulaadseks ja paremaks kui teised alternatiivid oma eluteel edasi liikumiseks?
  • Mõtle, mis teema või valdkond on sulle südamelähedane ning milles tahaksid ennast proovile panna?
  • Mida soovid selle ajaga saavutada, õppida, omandada ja kogeda?
  • Kuidas soovid vabatahtliku tegevuse kogemust rakendada oma tulevikuplaanides (õpingud, töötamine)?
  • Uuri organisatsioonist järgi, mida Sul on võimalik vabatahtlikuna teha? Ehk leiad mõne tegevuse lisaks sellele, mis organisatsioon on välja pakkunud?

Vabatahtliku tegevuse kestus oleneb programmist või organisatsioonist, millega Sa koostööd teed. See võib lühiajalise vabatahtliku tegevuse korral olla kuni 3 kuud, pikemaajaline vabatahtlik tegevus võib olla aga ajavahemikus kolm kuud kuni aasta või isegi rohkem. Mõtle hoolega läbi, millise kestusega kogemus sinu jaoks sobivaim oleks.

Lühiajalised vabatahtliku tegevuse projektid toimuvad sageli pigem töölaagri vormis — samaaegselt on kaasatud mitmeid vabatahtlikke, kes töötavad mõne konkreetse projekti kallal (nt laste mänguväljaku ehitamine või mõne maa-ala heakorrastamine).

Ka pikaajalises teenistuses on võimalik kokku sattuda teiste vabatahtlikega, kuid suur osa organisatsioone eelistab vastu võtta ühe vabatahtliku korraga, et pakkuda talle täielikku rakendust ja jõuda talle seejuures ka piisavalt tähelepanu pöörata.

Vabatahtliku tegevuse puhul pole esmatähtis mitte see, mida sa juba oskad teha, vaid mida sa tahad teha ja kui palju sul selleks aega on.

Euroopa Noored Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus noortele, kes soovivad 2-12 kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas. Osaleda saavad 18-30 aastased.

Vabatahtlikuna välismaale siirdumine on üles ehitatud kolme osapoole koostööle – vabatahtlikuks minejale on abiks saatev organisatsioon Eestist ning vastuvõttev organisatsioon riigis, kus vabatahtlik teenistus toimub. Igal vabatahtlikul on võimalik vastavalt oma huvidele ja vajadustele olemasolevate pakkumiste seast välja valida sobivaim vastuvõtja. Vastuvõtvate organisatsioonide andmebaasis on lühikesed projektide kirjeldused ning on võimalik otsida vastuvõtvaid organisatsioone riikide ning teemade kaupa. Andmebaas asub siin.

GLEN (Global Education Network of Young Europeans ) on Euroopa noortele suunatud maailmahariduslik koolitus- ja praktikaprogramm, mille raames lähetatakse vabatahtlikud 3 kuuks tööle Aafrika ja Aasia riikidesse. Tagasi kodumaale tulles teevad osalejad maailmahariduslikku teavitustööd (fotonäitused, filmid, raamatud, koolikülastused jm). Eesti saadab igal aastal laia maailma 5 GLEN vabatahtlikku.Programmis saavad osaleda 21-30 aastased.

AIESEC- vabatahtlik tegevus välismaal. Kohapeal on enamasti tasuta majutus ning üks toidukord päevas.

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES vahendusel on võimalik osaleda rahvusvahelistes vabatahtlike laagrites, mis toimuvad üle kogu maailma, valdavalt suvehooajal. Töö laagrites on väga erinev ja projektide valik lai. Enamik laagreid on noortele alates 18. eluaastast, ülemist vanusepiiri pole. Mitmeid projekte on ka 14-aastastele ja vanematele, samuti leidub peredele mõeldud laagreid. Eeldatakse laagri keele valdamist vähemalt suhtlustasandil.
Osalemiseks tuleb otsida laagrite andmebaasist huvipakkuv projekt, esitada EstYESile taotlusankeet ning maksta laagri osavõtumaks. EstYES vahendab sooviavalduse laagrit korraldavale organisatsioonile. Vabatahtlik katab ise sõidukulud ja kindlustuse, majutus ja toitlustus on laagris tasuta.

One World Center - neli programmi, kaks kooli ja üks idee. Programmid on mõeldud aktiivsetele inimestele, need on nö. õpi-tööta. Programmide raames on võimalus ka arenguriiki reisida (Aafrikasse või Indiasse). Vabatahtlikele on kaks kriteeriumit: alates 18. eluaastast ja inglise keele oskus.

Vaata eestikeelset videoklipp, kus tutvustatakse Euroopa Noorte Euroopa vabatahtlikku teenistust. Tegemist on esimese osaga, mis paneb Sind mõtlema, kas vabatahtlik teenistus on Sinu jaoks? Vaata kindlasti ka teisi osi (EVS II-IV).

 

Kindlasti on ka erinevate vabatahtliku teenistuse projektide puhul oluline pühendada aega nö taustauuringule – otsida näiteid varasemate kogemuste kohta selle programmi või organisatsiooniga, veenduda projekti seaduslikkuses ja usaldusvääruses.


Mõtlesin kaua, et mis oli see algtõuge, et minust sai vabatahtlik ja jõudsin järeldusele, et vabatahtlikuks ei saada, vaid sünnitakse.

Vabatahtlik Iti