11.mail kogunesid Põlvamaa Rajaleidja keskusesse maakonna koolide ja lasteaedade tugispetsialistid. Kevadiste kiirete askelduste kõrval avastati Vaikuseminutite olemust.
Vaikuseminutite idee ümber on koondunud grupp erineva taustaga eksperte, õpetajaid, lapsevanemaid, kes tajuvad Eesti laste teravat vajadust keskendumise ja enesejuhtimise oskuste järgi. Meiega koos oli liikumise eestvedaja Nelli Jung. Teda toetas psühholoog Airene Vaike Kumari Põlva Ühisgümnaasiumist.


Koostööseminaril osalenud said aimu, et vaikuseminutite nime alla on koondatud lihtsad harjutused, mis aitavad paremini märgata enda sees ja ümber toimuvat. Need harjutused võimaldavad arendada teadlikkust ja enesekohaseid oskusi, näiteks
• võimet oma tähelepanu suunata ja hoida, keskenduda ja süveneda;
• oskust ise rahutusest ja ärevusest väljuda, õppida paremini toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega;
• suutlikkust teadvustada ja vähendada oma kriitilist sisekõnet ja emotsioone, mis takistavad tegutsemis- ja õppimisrõõmu.
Kõike seda oli võimalus kohaletulnutel „omal nahal“ tunda.
Kindlasti on õpetajatel oma moodused, kuidas jõutakse keskendumiseni. Oluline on olemasoleva (eestimaise) kogemuse kogumine, selle levitamine ja edasi arendamine. Õpetaja vajab tänapäeval abivahendeid, et toime tulemiseks lastega ning noortega, kelle ärevus ei lase neil keskenduda ja kontakti loomist.
Loodame, et osalejad said kaasa mõtteid enda arendamiseks ja jagavad neid edasi oma kolleegidele.

Rohkem infot saab leheküljelt www.vaikuseminutid.ee

Maive Torop
Põlvamaa Rajaleidja keskuse logopeed