Esmaspäeva, 29. augustil kogunesid Valgamaa koolide karjäärikoordinaatorid, õpetajad ja klassijuhatajad Rajaleidja keskusesse. Koostööpäeva eesmärgiks oli uue õppeaasta eel vaadata tagasi eelnevale perioodile ning teha plaane tulevikuks. 

Maakonna koolidest oli Rajaleidja keskuse Otepää ruumi kokku tulnud 12 haridustöötajat, keda tervitas keskuse juht Jaanika Käst koos karjääriteenuste spetsialistide Jelena ja Tuuliga. Päeva aitas läbi viia Keeni Põhikoolist Saima Tell.  

Pilt on illustratiivne 

Koostööpäev kandis üldnimetus „Karjääriõpe noorele – ootused ja võimalused“. Päevakava pakkus mitmeid erinevaid teemasid: kokkuvõtteid tehtust ja mõtteid tulevikuks, viiteid olulistele teatmikele ja veebilehtedele, praktilisi töövahendeid ja näiteid tehtust.  

Kohtumine algas tutvumisringiga, mille viis läbi karjäärinõustaja Jelena. Ülesanne oli lõpetada etteantud lause ja tutvusta teistele ennast. Seejärel kaardistati vajadused - mida mina vajan täna oma töös (seoses karjääriteemadega)? Kõlama jäid märksõnad: töövari, õppekäigud, karjääripäev, karjäärituba, ettevõtted ja kontaktid, teadlikkuse tõstmine (ettevõtjad, lapsevanemad, õpetajad, jne), võrgustik ja selle olulisus, ametite tutvustamine (uued ametid, õppeained eriala õpingul, töötamine antud ametis, jne), tööturule minek (CV, vestlused, motivatsioonikiri, jm.). Peale vajaduste kaardistamist vaadati üle ka võimalused – kuidas saavutada oma eesmärke, täita soovitu. 

Seminaripäeva järgmises osas andis Saima Tell ülevaate oma kogemustest karjääriteemade käsitlemisel ainetundides – teooria, praktilised näited, jm oluline. Kõik osalejad said hulgaliselt kasulikke viiteid veebilehtedele ja õppematerjalidele, töölehti. 

Päeva viimane osas pakkus võimalust aruteludeks arengusuundadest - mõtted tulevikuks ja koostööks, õppepäevade vajalikkus ja korraldamine, jne. Edastati info ka oluliste sündmuste ja kuupäevade osas (SA Innove korraldatud karjäärikoordinaatorite Sügiskool, koolivaheajal toimuv karjäärikoordinaatorite arenduspäev ja novembrikuus, Valgamaa Rajaleidja konverents Valga Gümnaasiumis).

Koostööpäeva õhkkond oli ülimalt soe ja töine. Tagasiside osalejatelt oli väga positiivne.