Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda /Godi Keller.

Teemad:

Karjäär - kellele, miks ja kuids Piret Tatunts

HEV teematika - Tiina Kallavus

Lapse õigused, vabadused ja kohustused - Jaanika Käst