Valgamaa Rajaleidja keskuse meeskond pälvis AASTA TEO tunnustuse
Valgamaa Rajaleidja keskuse AASTA TEGIJA on Jelena Kalames

Neljapäeval, 8. detsembril toimus SA Innove aastalõpupidu, kus anti üle erinevaid tunnustusauhindu, alates statuutides kirjas olevatest auhindades kuni eriauhindadeni.

Statuudid olid kategooriates: AASTA välissuhtleja, AASTA Innovekas, AASTA tegija ja AASTA TEGU.

Jaanika Käst

Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst on konverentsi idee ja pealkirja autor ning konverentsi peakorraldaja ja eestvedaja, tunnustuseni jõutakse aga meeskonnatöös

Auhinnale Aasta Innovekas kandideeris sel aastal 21 tublit innovekat ja tunnustuse pälvis projektijuht Triin Oldekop. Auhinnale Aasta Tegija kandidaate pakkusid keskused välja kokku 20 ning komisjon valis nende seast välja auhinna saajad. Hariduse tugiteenuste agentuuri Aasta Tegijaks valis komisjon, arutelude tulemusel Järvamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Sirli Kriisa. Valgamaa Rajaleidja keskuse poolt esitati tunnustamiseks karjäärinõustaja Jelena Kalames.

Auhinnale AASTA TEGU, kandideerisid sellel aastal, neljas valdkonnas kokku 15 tegu: Keelekümbluskonverentsi korraldamine, jutupliiats, Valgamaa Rajaleidja keskuse konverents, PERL-i pärlid, karjääriteenused Tartumaal, õpetajate eripedagoogika kursus Saaremaal, Pärnu Vaimse Tervise Keskuse ja Saaremaa Rajaleidja koostöö, Järvamaa keskus - Järvamaa koolitussõbralikum organisatsioon, avatud taotlusvoorude administreerimine, struktuuritoetuse e-keskkonna kasutuselevõtt, suvekool, keskuste nädalad, tunnustusministeerium, lapsed kontoris päev, soovitusindeks Recommy kasutuselevõtt 

Võitjaks hariduse tugiteenuste valdkonnas osutus - Valgamaa Rajaleidja keskuse korraldatud konverents „Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda“, mis toimus 20. novembril 2015.a.

Tunnustuseni jõutakse meeskonnatöös

Konverents oli oma iseloomult innovaatiline ning igati kooskõlas Innove väärtuste ja visiooniga. Aitas kaasa haridus- või tööelu valdkonna väärtustamisele ühiskonnas, leidis ühiskonna positiivset tähelepanu, mõjutas positiivselt Innove ja partnerite koostööd ning aitas kaasa haridusuuenduslike ideede rakendamisele.
Teistes valdkondades tunnustati tegusid: Jutupliiats - ideest teostuseni!, struktuuritoetuse e-keskkonna kasutuselevõtt ja seal edukalt läbi viidud taotlusvoorud, Innove suvekool.

Tunnustamine_2016