Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile spetsialistidele, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta.

Varalaeka eesmärk on toetada spetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises. Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide info vahendamise faaside. Siin käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selle aegset kui ka sellele järgnevat info vahendamist ja nõustamist. Tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga, sest järjest rohkem inimesi pöördub õpirändega seotud küsimustega karjäärispetsialisti poole.

Noortele on õpirändeinfo kättesaadav rajaleidja.ee/valiskogemus osas.