Eesti Euroopa Liiduga ühinemislepingust ja Euroopa Ühenduse asutamislepingust tulenevalt võivad Eesti kodanikud alates 1. maist 2004 siseneda teiste Euroopa Liidu* ja Euroopa majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikide* territooriumile nii kehtiva passi kui ka isikutunnistusega (ID-kaart).

Schengeni riikide kohta saad täpsemat infot Schengeni kodulehelt

Kui oled Eesti kodanik, on Sul nendes riikides võimalik viibida kuni kolm kuud.


Oluline punkt elamisloa saamisel on rahastamise tagamine. Näiteks Saksamaale õppima minekul on tarvis esitada tõend vähemalt miinimumkulusid korvava stipendiumi kohta või taotleda saatkonnast tõend, et vanemad/hooldaja/eestkostja on võimelised oma sissetulekust õpinguid rahastama.

Liisel, Saksamaal


Teise liikmesriiki elama, tööle või õppima asudes või teises liikmesriigis tööd otsides pead Sa riigis viibimise registreerima ning taotlema vastava riigi elamis- ja/või tööluba. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole hiljemalt kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast. Täpsema info saamiseks võta ühendust vastava riigi saatkonnaga. Vaata EV Välisministeeriumi kodulehelt (reisi- ja viisainfo riigiti).
 

Euroopa Liidu liikmesriigid

*Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) info ja liikmesriigid