11.märtsil ootavad Noorteparlamendi Viljandimaa saadikud Sind, 14.-26. aastast noort, foorumile kaasa arutama Eesti jaoks olulistel teemadel.
Foorumi ideed kogutakse kokku ning koos teiste maakondade foorumite tulemustega pannakse kokku noorte seisukohad ja lahendused, mis edastatakse Riigikogule.


NB! Oluline on eelregistreerimine https://docs.google.com/forms/d/1m0FegkUFJoLQb4fU26IzTcXdDnBfCOCFC-YOv7CMjeU/viewform?c=0&w=1

Arutamisele tulevad teemad:

Energeetika - Millised energiaallikad on Eesti tulevik?
Noorte tööhõive ja tööpuudus 
Ukraina kriis ja selle mõju Eestile
Noorte kuritegevus - Tagajärjed ja ennetamine
Integratsioon- Mida saame teha lõimumise edendamiseks?