29. mail korraldavad TÜ Avatud ülikooli keskus ja Karjäärinõustamise Teabekeskus seminari kõigile neile, kes on huvitatud karjääriteenuste arendamisest ja VÕTA võimaluste kasutamisest karjääriplaneerimise toetamisel.

VÕTA koosneb kahest poolest, arvestada võib nii varasemaid õpinguid kui ka töökogemust, hindama peaks inimese elu jooksul omandatud teadmisi ja oskusi tervikuna. Ühises töötoas otsime vastust küsimusele, milliseid teadmisi vajab karjääriteenuste spetsialist VÕTA teemal. Täpse ajakava leiab hiljemalt 4. mail Teabekeskuse kodulehel www.innove.ee/teabekeskus > Üritused

* VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine