Karjääripäevade eesmärk on tuua ettevõtted ja tudengid üksteisele lähemale, luua parimad võimalused omavaheliseks kontaktiks. Kontaktprojekt toimub ajavahemikus 6.-7. aprill 2011 Tallinna Tehnikaülikoolis, kuhu tulevad kokku ettevõtted ning tudengid üle terve Eesti kõigist kõrg- ja ülikoolidest.

Esimesel päeval toimub Tallinna Tehnikaülikoolis mess, kus ettevõtted esindavad end infostendidega. Samal päeval toimuvad kuulsate avaliku elu tegelaste poolt juhitud loengud ja diskussioon aktuaalsetel teemadel.

Teisel päeval leiavad aset töötoad, kus antakse kuni 20-le tudengile võimalus tutvuda lühidalt firmaga ning lahendada nende poolt antud probleeme. Töötubade arv on piiratud. Paralleelselt töötubadega toimuvad tudengitele koolitused.

Lisaks pakume ürituse vältel kümnele esimesele ettevõttele võimalust korraldada 20-le tudengile Teie firma külastust.

www.vt.ee

Ootame kõiki osalema,
Teie BEST-Estonia