Valmismaterjale karjääriõpetuse tundideks on palju, ole ainult mees ja leia see õige. Ent iga klass ja õpetaja on omanäoline ning karjääriõpetus pisut teistmoodi õppeaine. Sestap ei sobi leheküljest leheküljeni õpetamine, vaid endal tuleb teha parim valik ning seda oma õpilaste vajadustega kohandada.

Suurema osa oma karjääriõpetuse tundidest annan arvutipõhiselt, kasutades Viko õpikeskkonda. Elektroonilisi töölehti koostan ise ja rühmatööde läbiviimiseks kasutan Zunali veebikeskkonnas loodud WebQueste. Tõsi, WebQuesti materjalide ettevalmistamine on üsna töömahukas ettevõtmine, ent kui nad kord olemas on, saab neid veebikeskkonnas alles hoida ning vajaduse korral täiendada ja muuta. Nad on alati õpilastele kättesaadavad ja neid on võimalik kolleegidega jagada.

WebQuest sisaldab ülesannet ja kirjeldab töö käiku, lisatud on allikad ja hindamisjuhend. Juhul kui klassis ei jõuta tööd lõpetada või ülesanne ongi pikemaajaline, saab interneti kaudu jätkata ka väljaspool õppetundi. 9. klassi karjääriõpetuse tundideks olen teinud terve hulga WebQueste, sh „Kuidas valmistuda eksamiteks?” ja „Põhikool läbi. Kuhu edasi?”, mille väljundina valmisid õppematerjalid, mida on meie koolis kasutatud klassijuhatajatundides ja lastevanemate koosolekutel. WebQuest „Alaealise töötaja õigused ja kohustused” oli üks osa pikemast teemakäsitlusest, kus tutvusime tööõigusaktidega. Seda tööd tegime koos ühiskonnaõpetuse õpetajaga, kes andis soovitusi ja kasutas karjääriõpetuse tundides tehtut oma ainetundides läbivõetu kordamiseks.
Loomulikult ei ole me karjääriõpetuse tundides ainult ninapidi arvutis, meil on ka arutelutunnid, kohtumised külalistega, praktilised harjutused, rollimängud. Siiski pean oma üheks ülesandeks õpetada õpilasi internetimaailmas teadlikumalt ringi liikuma, vajalikke materjale leidma ja neid läbi töötama, et edaspidi juba iseseisvalt toime tulla.

Näiteid WebQuestidest:
„Põhikool läbi. Kuhu edasi?” – http://zunal.com/webquest.php?w=183785
„Kuidas valmistuda eksamiteks?” – http://zunal.com/webquest.php?w=146588
„Alaealise töötaja õigused ja kohustused” – http://zunal.com/webquest.php?w=131911

WebQuestide loomiseks on Zunali kõrval ka teisi veebikeskkondi. Häid soovitusi saab Koolielu portaalist. Kindlasti leiab iga õpetaja endale sobivaima lahenduse. Katsetada tasub!

Sirje Tarraste
Tartu Forseliuse gümnaasiumi õpetaja, karjäärikoordinaator 

Sirje Tarraste valiti aasta karjäärispetsialisti konkursil 2012. aasta parimaks karjäärikoordinaatoriks