PÕLVAMAA RAJALEIDJA KOOSTÖÖPARTNERITE TEGEVUSTE TUTVUSTUSI:

Eesti Lastefondi Põlva tugirühm
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele ja õpetajatele

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. Tugirühma kokkusaamisele võib tulla iga õpetaja või lapsevanem, kes tunneb, et vajab abi või toetust probleemse käitumisega laste puhul või kes soovib ise oma kogemusi selles vallas jagada.
ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks on vajadust. Tugirühmas osalemine on tasuta ning eelneva registreerimiseta.

Tööplaan 2017-2018

4. oktoober kell 17.00 Kuidas lapsel koolis või lasteaias läheb? Koostöö õpetajate ja pereliikmetega.
13. oktoober kell 17.00 ATH lapse edu võti- kord ja planeerimine.
1. november kell 17.00 Lapsevanem ja ATH laps. Kuidas säilitada lähedasi ja sooje suhteid?
6. detsember kell 17.00 Õppimine kodus ja koolis. Anname ATH lapsele rohkem vastutust.
3. jaanuar kell 17.00 ATH lapse toit. Käitumine söögilauas.
7. veebruar kell 17.00 ATH lapse suhtlusringkond ja lähedased sõbrad. Kuidas aidata kaotusvalu puhul?
7. märts kell 17.00 Vanemate toetamine - kuidas tulla toime stressi ja pingetega, mida ATH lapse vanemaks olemine kaasa toob.
4. aprill kell 17.00 Koostöö ATH last toetavate huvigruppide vahel. Vanavanemate toetus.
2. mai kell 17.00 ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine.

Kokkusaamised kestavad 1,5 -2 tundi ning toimuvad:
Põlvamaa Rajaleidja Keskuses, Metsa 1, Põlva linnas.

Tugirühma juhid Karin Simso (tel 5536758) ja Heli Leet (tel 5040576).

 

 
 
 
 
MTÜ Emili Elu ootab kogemusgruppi!

Kui soovite meiega ühineda kogemuste vahetamiseks kasvatus-pedagoogilist väljakutset pakkuva käitumisega lastega toimetulekuks, siis ootame Teid - lapsevanem, õpetaja, tugiisik ja teised kogemusgruppi.

Kogemusgruppide toimumisajad:
14. september 2017 kell 18.00-20.00
12. oktoober 2017 kell 18.00-20.00
  9. november 2017 kell 18.00-20.00
14. detsember 2017 kell 18.00-20.00

Toimumiskoht: Põlva, Kesk 11, III korrus (Swedbanki maja, sissepääs Eltsu Äri poolt, Põlva Maarja Koguduse seminariruum).

Registreerima ei pea. Võib tulla hiljem või lahkuda varem.
Lisainfo: mtyemilielu@gmail.com